ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ!

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ

ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ/ਉਤਪਾਦ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾ

ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੇਵਾ

ਲੀਜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ: ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ!
ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੇਵਾ: ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ.
ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੇ ਗਏ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵਾਰੰਟੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ:
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰੇਗੀ;
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਾਂ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਵੇਗੀ.

ਉਤਪਾਦ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾ

1. ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਬੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
2. ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫਤ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ.
3. ਜੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ technੰਗ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੇਜੇਗੀ.
ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲੀਜੂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ. ਲੀਜੂ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਉਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ!